O nama


AUTO AGRAM ZASTUPSTVO 
   

je društvo za zastupanje u osiguranju koje ima dozvolu nadzornog tijela za obavljanje djelatnosti zastupanja u osiguranju.
Društvo posluje od 2000. godine te zapošljava licencirane zastupnike. Poslovi zastupnika u osiguranju su poslovi pokretanja,
predlaganja, pripreme i sklapanja ugovora o osiguranju u ime i za račun jednog ili više društava za osiguranje.

Osim poslova zastupanja u osiguranju, društvo za zastupanje može: 
 
1.   pružati druge intelektualne i tehničke usluge u vezi s poslovima osiguranja pod uvjetima propisanim pravilnikom  nadzornog tijela,
2. obavljati poslove nuđenja udjela investicijskih fondova te poslove ponude mirovinskih programa dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava u skladu s odredbama zakona koji uređuju poslovanje investicijskih fondova, dobrovoljnih mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava,
3.  surađivati s drugim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju u obavljanju poslova zastupanja u osiguranju pod uvjetima propisanim pravilnikom nadzornog tijela.

Ovlašteni smo zastupnici slijedećih osiguravajućih društava:

  ALLIANZ ZAGREB d.d.
  CROATIA OSIGURANJE d.d.
  GENERALI OSIGURANJE d.d.
  UNIQA OSIGURANJE d.d.
  WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d.

Novosti

Osiguranje doma, obiteljske kuće ili stana
DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
AKCIJA - AUTO OSIGURANJE, Savica-Zagreb