POTRES

Potres je prirodna katastrofa čije posljedice mogu značajno oštetiti vašu imovinu. Ne može se predvidjeti, a čak i da se može predvidjeti ne možete puno učiniti da zaštitite svoju            Hrvatska se nalazi u seizmički vrlo aktivnom području o čemu svjedoče zabilježeni potresi katastrofalnih razmjera;

  • u Dubrovniku 1697,
  • Zagrebu 1880,
  • Makarskoj 1962,
  • Stonu 1996.

Rizik potresa se može kao dodatno osiguranje ugovoriti uz osiguranje obiteljske kuće i etažnog vlasništva odnosno stvari kućanstva, poslovnog prostora, opreme, robe i zaliha. Dodatnim osiguranjem od rizika potresa nadoknađuju se materijalne štete uzrokovane izravnim djelovanjem potresa jačine 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.

Izračun premije ovisi o starosti objekta (da li je građen prije ili poslije 1964), ugovorenoj franšizi (0%, 2% ili 5%) i zoni rizika (Hrvatska je podijeljena u 4 zone)
te popust na plaćanje premije u cijelosti .

Naša preporuka - ugovorite policu potresa !

Novosti

Osiguranje doma, obiteljske kuće ili stana
DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
AKCIJA - AUTO OSIGURANJE, Savica-Zagreb